Pel·lícula:    PASSENGERS 
Dia:            12-01-2017
Sessió:       22:00
Tipus de sients:
          Normal
           VIP
          Discapacitat
Num Entrades: 
     Tornar