Pel·lícula:    DE-MENTES CRIMINALES (MASTERMINDS) 
Dia:            12-01-2017
Sessió:       16:00
Tipus de sients:
          Normal
          Discapacitat
Num Entrades: 
     Tornar