Pel·lícula:    FRANTZ 
Dia:            12-01-2017
Sessió:       20:30
Tipus de sients:
          Normal
          Discapacitat
Num Entrades: 
     Tornar