Pel·lícula:    ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS 
Dia:            15-01-2017
Sessió:       16:00
Tipus de sients:
          Normal
          Discapacitat
Num Entrades: 
     Tornar