Pel·lícula:    DE-MENTES CRIMINALES (MASTERMINDS) 
Dia:            17-01-2017
Sessió:       20:30
Tipus de sients:
          Normal
          Discapacitat
Num Entrades: 
     Tornar