Pel·lícula:    V.O.S.E. EL AMANTE DOBLE 
Dia:            14-09-2017
Sessió:       22:45
Tipus de sients:
          Normal
          Discapacitat
Num Entrades: 
     Tornar