Pel·lícula:    TADEO JONES 2. EL SECRETO DEL REY MIDAS 
Dia:            19-09-2017
Sessió:       18:10
Tipus de sients:
          Normal
          Discapacitat
Num Entrades: 
     Tornar