Pel·lícula:     
Dia:            --
Sessió:       :
Tipus de sients:
          Normal
          Discapacitat
Num Entrades: 
     Tornar