Pel·lícula:    EL OTRO GUARDAESPALDAS 
Dia:            19-09-2017
Sessió:       16:15
Tipus de sients:
          Normal
          Discapacitat
Num Entrades: 
     Tornar