Pel·lícula:    LA NIEBLA Y LA DONCELLA 
Dia:            18-09-2017
Sessió:       22:45
Tipus de sients:
          Normal
          Discapacitat
Num Entrades: 
     Tornar